THINKY MIXER (Vacuum type)

ARV-310/310LED
Maximum capacity (when using 300ml container/vacuum)
200ml ・ 250g (net)
200ml ・ 310g (gross)

ARV-5000
Maximum capacity (when using 4L container)
3L ・ 4.7kg (net)
3L ・ 5kg (gross)

ARV-10KTWIN
Maximum capacity (when using 10L SUS container)
10L ・ 10kg x 2 (net)
10L ・ 14.5kg x 2 (gross)

ARV-930TWIN
Maximum capacity (when using 750ml container)
500ml ・ 830g x 2 (net)
500ml ・ 930g x 2 (gross)

ARV-3000TWIN
Maximum capacity (when using 4L container)
3L ・ 4.7kg x 2 (net)
3L ・ 5kg x 2 (gross)